Porządek Mszy Świętych

W niedziele i święta nakazane
  • 8.00
  • 10.30

  • 15.30

W tygodniu
  • wtorek 7.00
  • w pozostałe dni tygodnia 18.00